تا اطلاع ثانوی !!

ترجیح می دم به جای اینکه هی حرف بزنم و هی حرف بزنم ، یه گاز به بستی نونی که پدرم خیلی دوست داره (شانس آوردم برای بستنی ، نون اضافه نمی دن خنده) و به افتخار تموم شدن امتحاناتم برام گرفته بزنم  و به تمام اتفاقات یک ماه اخیر فکر کنم و فکر کنم و برای تمام کارهایی که شب های امتحان به جای درس خوندن ، رویای انجام دادن اونها را توی سرم می پروروندم خیال باطل یه برنامه ریزی درست بکنم تا همه آنها را انجام بدم .

من برگشتم به همین سادگی به همین خوشمزگی

/ 0 نظر / 19 بازدید