ماه محرم

ماه محرم آمده و من هنوز نتونستم توی یه روضه هم شرکت کنم افسوس خیلی دلم می خواد برم حسینیه محله مون اونجا همیشه تمام محرم وصفر یه شوروحال خاصی داره واقعا که شرکت کردن تو مراسم امام حسین (ع) لیاقت می خواد گریه

این عکس نخودچی عمه است اللهی قربونش برم  قلباینقده عکسش قشنگ بود که حیفم آمد نذارمش تو وبلاگم کاش من هم اندازه این فسقلی لیاقت پیدا کنم و امام حسین (ع) ما را هم بطلبه . . .

نخودچی عمه

/ 0 نظر / 20 بازدید