دل تنگم . . . .

سلام من به مدینه

                به آستان رفیعش                  

                            به گل های بقیعش

سلام بر کوچه های بنی هاشم  , سلام بر شهر گل های پرپر  , سلام بر مدینه ,  آنجا که بوسیدن خاک پاکش شرک است من با هر سلامم هزار بوسه برایت می فرستم شاید روزی عطش  لبهای سوخته من هم با نرده های سرد بقیعت اندکی فروکش کرد.

/ 0 نظر / 22 بازدید